Gastlessen

Goflex en/of de opdrachtgevers van Goflex verzorgen op de VMBO scholen waar een samenwerkingsverband mee is afgesloten 1 of 2 gastlessen, waarin door beroepsbeoefenaars uit het werkveld enthousiasme wordt gecreëerd voor de technische beroepen en inzicht wordt gegeven in de laatste stand van de techniek. Het aantal gastlessen en de periode waarin deze plaatsvinden worden in september van ieder schooljaar vastgesteld en opgenomen in de jaarplanning.