Docenten Stage
 

Docenten Stage

Docenten Stage

Goflex en de opdrachtgevers van Goflex bieden Docenten van VMBO scholen met of zonder samenwerkingsovereenkomst graag de mogelijkheid tot het meelopen in de beroepspraktijk, om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken binnen de techniek. De stages en de periode waarin deze plaatsvinden worden van geval tot geval bekeken. De eerste stap ligt bij u, wij gaan graag een gesprek aan om invulling te geven aan een Praktijkstage, wellicht in samenwerking met enkele van uw collega's.

Let wel Goflex doet dit niet zonder eigen belang, wij zijn er bij gebaat dat u met de juiste kennis van de beroepspraktijk uw lessen verzorgt en kennis overbrengt. Tevens zijn wij gebaat bij gemotiveerde stagiaires, of afstudeerders, die een goed beroepsbeeld hebben ontwikkeld en de juiste compententies hebben meegekregen. Gedurende deze docentenstage zullen we proberen onze kant van de zaak goed te belichten en u een beeld te geven wat wij van leerlingen/stagiaires verwachten, zowel qua technische vaardigheden als qua sociale vaardigheden. Een wederzijds begrip van elkaars wensen en elkaars moeilijkheden en beperkingen zal ongetwijfeld leiden tot een verbeterde samenwerking tussen uw school en Goflex, en tot een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een win-win situatie wat ons betreft.