Samenwerkings verbanden

Goflex werkt op een prettige manier samen met verschillende VMBO scholen in Nederland.

Dit betekent vooral het verzorgen van goede stageplekken en interessante stages. Daarnaast sponsoren we de betreffende scholen elk jaar in natura (kleding, lesmateriaal, gereedschap of andere relevante zaken), en bieden gastlessen en excursies aan. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor docenten om enkele dagen mee te draaien in de beroepspraktijk van onze opdrachtgevers, om zo aansluiting te houden bij de technische ontwikkelingen in het vakgebied.

Daarvoor in de plaats willen wij graag de gelegenheid krijgen om ons jaarlijks te mogen presenteren aan de 3e en 4e jaars leerlingen van uw school, en jaarlijks in aanraking te komen met een aantal goede stagiaires. We verwachten van de school dat deze zich inspant om elk jaar een relevant aantal leerlingen daadwerkelijk stage te laten lopen of projecten te laten uitvoeren via Goflex.

Voor deze samenwerking stellen we een z.g. samenwerkingsovereenkomst op. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke faciliteiten en diensten de partijen aan elkaar ter beschikking stellen.