Sponsoring

Goflex stelt samen met een van onze opdrachtgevers een jaarlijkse sponsorbijdrage beschikbaar, die gebruikt kan worden voor materiaal, hulpmiddelen, kleding, gereedschap of andere zaken die relevant zijn.

Het sponsorbedrag en het bestedingsdoel wordt jaarlijks in september van ieder schooljaar in de jaarplanning vastgelegd.