Kies je BOL of BBL?

Wanneer je studeert aan een ROC heb je de keuze uit twee opleidingstrajecten, het BOL traject of het BBL traject. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

 

Goflex Young Professionals is een SBB Erkend Leerbedrijf!
In de Nederlandse onderwijswetgeving is bepaald dat bedrijven die deelnemers opleiden en begeleiden binnen het VMBO en MBO, bijvoorbeeld tijdens leerwerktrajecten of stages, een zogenaamde erkenning moeten krijgen van een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Dit betekent letterlijk erkenning voor het feit dat het bedrijf een goede werk- en leeromgeving biedt. Erkende leerbedrijven laten zien dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren.

Leren en werken in de techniek

Goflex leerlingen worden extra gestimuleerd om goed te presteren waardoor ze niet snel afhaken bij hun studie, en tot een hoger opleidingsniveau doorstromen.

Goflex praktijkbegeleiders zijn fulltime beschikbaar voor de begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling van de Goflex medewerkers, meer dan bij ieder ander leerbedrijf. Ze doen dit namelijk niet naast hun normale werk, het is hun hoofdtaak. Onze praktijkbegeleiders heten dan ook coaches.

In de onderstaande tabel wordt het verschil tussen BOL en BBL verduidelijkt:

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

Meer praktijk dan school

De verdeling praktijk-school is 80-20. Je leert direct het vak in de praktijk, en verdient ook een salaris.

Bij Goflex verdien je een bovengemiddeld salaris en kan je nog tot en met 12% extra prestatiebeloning krijgen!
Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, schooluren worden uitbetaald of in tijd gecompenseerd! (De eerste 40 uur investeer je in jezelf).

Meer school dan praktijk

De verdeling praktijk - school is 30-70. Je loopt af en toe stage, waarvoor je soms een stagevergoeding ontvangt.

Leerarbeidsovereenkomst

Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC.
Je bent in dienst van het bedrijf. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. Je valt ook onder de CAO van het bedrijf.

Stageovereenkomst

Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC.
Je bent niet in dienst van het bedrijf. Je krijgt geen salaris maar een stagevergoeding en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten.

Leerwerkplek

Je gaat 4 dagen in de week aan het werk in de praktijk. Je gaat daarvoor met een bedrijf een BPV-overeenkomst aan.

[BPV = Beroeps Praktijk Vorming]

Goflex is een erkend leerbedrijf, je kunt je op elk moment in het jaar aanmelden voor een leerwerkplek.

Stageplaats

Je hebt een aantal vooraf vastgestelde periodes waarin je stage loopt. Dit kan alleen bij een erkend leerbedrijf.

Goflex is een erkend leerbedrijf en bij Goflex kun je ook stagelopen, je krijgt als BOL stagiair een stagevergoeding, bovendien krijg je een tegemoetkoming in de reiskosten.

Voorkeuren BBL-ers

Jongeren die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct op de werkplek beginnen. Voor een aantal spelen financiƫle redenen ook een rol.

Voorkeuren BOL-ers

Jongeren die voor de BOL kiezen, hebben over het algemeen een voorkeur voor theoretisch leren. Ze gaan liever nog een tijdje naar school en daarna aan het werk.

Doelgroepen BBL:

  1. Leerlingen die liever met hun handen bezig zijn dan in de boeken te zitten.
  2. Jongeren met werkervaring, bijvoorbeeld na het stoppen met een andere opleiding.
  3. Wat oudere jongeren die al aan het werk zijn en een diploma op een hoger niveau willen halen.

Doelgroep BOL:

De wat meer schoolse jongeren, die nog niet zo nodig direct aan het werk willen.

Begeleiding BBL

In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider.

Goflex heeft een extra begeleider aan dit rijtje toegevoegd. Bij Goflex word je extra in de gaten gehouden door je coach die contact houd met de school en praktijkbegeleider. Waar nodig krijg je extra hulp of begeleiding zodat jij zonder onnodige vertragingen je opleiding kunt doorlopen.

Begeleiding BOL

In het bedrijf word je begeleid door een praktijkopleider, op school door een studiebegeleider.

Als Goflex stagiair krijg je ook een Goflex coach toegewezen. Dit is je vaste aanspreekpunt bij bijzonderheden.

 

Niveaus in het MBO