Wat is Competentiegericht onderwijs?

Misschien heb je er al wel over gehoord: ‘Competentie Gericht Onderwijs’. In alle ROC’s in Nederland is in het schooljaar 2009-2010 het nieuwe Competentie Gericht Onderwijs ingevoerd.
Soms lijkt het wel of alles in het onderwijs anders is geworden. Maar is dat wel zo? En wat is nu precies Competentie Gericht Onderwijs?

Competenties: kennis, inzicht en vaardigheden
Om goed te zijn in je beroep, moet je beschikken over de nodige vakkennis. Je moet de theorie beheersen. Daarnaast moet je bepaalde handelingen kunnen uitvoeren en weten waarom je dat doet. Maar je moet ook kunnen samenwerken met collega’s, je werkzaamheden kunnen plannen en goed met anderen (klanten, hulpvragers, collega’s, leidinggevenden) kunnen omgaan. Ook bedrijven en instellingen beschrijven wat ze van hun werknemers verwachten. Kan iemand in de praktijk de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding tonen om een goede werknemer, teamlid, collega, vakman/vrouw te zijn? Dat noemen we competenties.

Competenties zijn dus het samenhangend geheel van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die je nodig hebt om een beroep in de beroepspraktijk en in de maatschappij uit te kunnen oefenen.

Kennis waar je wat aan hebt
Je onthoudt iets het best, als je weet wat je er aan hebt of wat je ermee kunt. Je snapt iets pas echt goed, als je het aan iemand anders kunt uitleggen. De kennis die je hebt opgedaan, moet je ook kunnen toepassen in je werk. Daarom leer je in je opleiding niet alleen kennis, maar krijg je ook opdrachten om die kennis toe te passen in de praktijk. Theorie en praktijk, noemen we dat. Dat betekent dat je niet alleen klassikale lessen krijgt, maar ook veel praktijkopdrachten. Opdrachten die je op school uitvoert en natuurlijk tijdens je stage. Die opdrachten worden dus ook beoordeeld en “tellen mee” voor je uiteindelijke cijfer. Dat cijfer is dus niet alleen gebaseerd op wat je weet, maar ook op wat je kunt en hoe je de opdrachten hebt uitgevoerd.

Goflex is de school wat dat betreft al een stapje voor, juist hetgeen wat je kunt en toepast in de praktijk is bij Goflex van groot belang.

Beoordelingen
Om het diploma te halen moet je deze kerntaken een aantal keren in verschillende (praktijk)situaties uitvoeren en laten beoordelen door mensen die er verstand van hebben. En in de praktijk zul je merken dat je nooit alléén die éne taak uitvoert. Er komt altijd wel iets onverwachts bij kijken. Anders gezegd: als je het diploma wilt halen, zorg je dat je de kerntaken van een beroep zelfstandig kunt uitvoeren en dat je dat kunt in verschillende situaties. Verslagen daarvan lever je in bij de examencommissie, die beslist of het voldoende is voor het diploma. 
Bij Goflex word je bovendien beoordeeld en bijgestuurd door je coach. Hierdoor loop je niet vast in je ontwikkeling en neemt je kennis des te sneller toe! 

Oefenen
Natuurlijk moet je eerst oefenen. Je springt ook niet meteen in het diepe bad; je gaat echt eerst leren zwemmen. In het nieuwe beroepsonderwijs noemen we dat het ontwikkelen van competenties. Bijvoorbeeld kunnen samenwerken, een planning kunnen maken en reparaties uit kunnen voeren.

Portfolio
Je hebt heel veel verschillende oefensituaties meegemaakt en dus ook vaak kunnen bewijzen dat je competenties hebt ontwikkeld. Al deze bewijzen bewaar jij zelf en het ROC ook. Je kan deze bewijzen in een map [ontwikkelingsportfolio] bewaren. Deze map is in feite je [tussen]rapport. 
Bij Goflex houdt je coach je portfolio gedeeltelijk bij, zodat goed in beeld kan worden gebracht wat jij allemaal kunt en hebt geleerd.

Hoe leer je dat?
De manier waarop je een beroep leert, kan elke keer weer anders zijn. In de les, in een praktijkopdracht, door het maken van een werkstuk. Soms in de klas, soms in een groep, soms in je eentje en ook in de praktijk van een (stage)bedrijf. 
Bij Goflex leer je volgens de BBL, dus leer je het grootste deel van de opleiding in de praktijk.


Samenwerken
Samen leer je meer dan alleen. In vrijwel elk beroep werk je samen met anderen, zoals collega’s, leidinggevende en klanten. Daarom voer je ook veel praktijkopdrachten samen met studiegenoten uit. Door samen opdrachten uit te voeren leer je om taken te verdelen, het werk op elkaar af te stemmen en te plannen. En natuurlijk leer je ook van elkaar. Je kunt beter samenwerken met andere mensen en je communicatieve vaardigheden worden sterker, juist door het overleggen met je medestudenten.
Als Goflexer hoef je geen toneelstukjes op te voeren, je werkt direct al met echte collega’s, opdrachtgevers etcetera. Deze competentie maak jij je dus extra snel eigen!

Studieloopbaanbegeleider
Iedere student bij het ROC krijgt een studieloopbaanbegeleider. Die zal jou gedurende de hele opleiding begeleiden. Ook als je wisselt van opleiding.  De studieloopbaanbegeleider kent je dus goed. Hij of zij weet wat jou interesseert en kan daar op inspelen.
Met je studieloopbaanbegeleider heb je geregeld een gesprek over hoe het gaat met de resultaten gedurende de opleiding. Samen met jouw studieloopbaanbegeleider bespreek je hoe jij denkt dat jouw opleiding er uit moet komen te zien. Welke competenties moet jij nog ontwikkelen of welke kerntaken moet jij nog uitvoeren? Je studieloopbaanbegeleider is je persoonlijke begeleider tijdens de hele opleiding en houdt bij hoe ver je bent op weg naar het diploma.
Bij Goflex heb je ook nog te maken met je Praktijkbegeleider en je Coach. Je coach houdt contact met school en je begeleiders op de werkplek. Daar waar nodig zal je coach je helpen en extra begeleiding bieden.

 

Wat verdien je?