Waarom een opleiding bij Goflex?

Je hebt op het ROC twee verschillende leerwegen die allebei tot hetzelfde MBO diploma leiden. Dit is naast de Beroeps Begeleidende Leerweg [BBL], de Beroeps Opleidende Leerweg [BOL]. Op de BOL ga je 4 of 5 dagen, dus veel, naar school en loop je af en toe een korte periode stage in de praktijk. In de BBL werk je 4 of 5 dagen bij een erkend leerbedrijf (bijvoorbeeld Goflex) en ga je 1 dag of 2 avonden per week naar school.

Een opleiding bij Goflex heeft verschillende voordelen.

Salarisvoordeel bij Goflex-BBL
Omdat je direct al geld gaat verdienen kun je tijdens je opleiding een leuke auto kopen of op jezelf gaan wonen.

Mooie voorbereiding op beroepspraktijk met Goflex bootcamp als start van je BBL opleiding
Op onze zeven trainingscentra bieden wij uitgebreide bootcamps aan met een vliegensvlugge start in de installatietechniek of elektrotechniek

Goflex Programma tijdens het leerwerktaject
Goflexers krijgen extra training op onder andere Soft skills - persoonlijkheidstraining. Vakmodules voor extra verdieping op specifieke beroepstaken. Leergangen als keuze voor verdieping, specialisatie of verbreding maken onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Goflex.

Slagingskans Goflex-leerlingen
Goflex-leerlingen doorlopen hun opleiding snel en met goede resultaten door de coaching en extra begeleiding.

Goflex Young Professionals is een door SBB Erkend Leerbedrijf!
sbb erkend leerbedrijf techniek2
In de Nederlandse onderwijswetgeving is bepaald dat bedrijven die deelnemers opleiden en begeleiden binnen het VMBO en MBO een zogenaamde erkenning moeten krijgen van een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Dit betekent letterlijk erkenning voor het feit dat zij een goede werk- en leeromgeving bieden en dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren.

 

 

Competentiegericht onderwijs