Stageplaatsen
 

Stageplaatsen

Stageplaatsen

Leerlingen van het VMBO die een technische richting volgen, kunnen bij Goflex stage lopen. Goflex zorgt voor een zinvolle invulling van het stageprogramma. 

Wanneer uw leerling bij ons stage komt lopen kan hij of zij rekenen op een goede introductie o.a. op het gebied van veiligheid, op een goede begeleiding, een beoordeling van zijn of haar prestaties en een evaluatie van de stage. Graag overleggen wij de stageopdracht met u, we kunnen dan de mogelijkheden en beperkingen bespreken.

Voor de stages zijn stagemappen ontwikkeld, waarin een stageovereenkomst is opgenomen, een beoordelingsformulier, een evaluatieformulier, een introductiebrief voor de leerling, en wat verdere informatie over Goflex. Daarnaast kan de stagiair hierin zijn stageopdracht kwijt, zijn aantekeningen en andere relevante papieren.

De leerlingen krijgen ook een beoordeling, zodat ze kunnen wennen aan het Goflex concept.

Indien u leerlingen heeft die binnen onze doelgroep vallen, neem dan contact met ons op. Graag bespreken wij dan de mogelijkheden. 

Stageplaatsen voor scholen met een samenwerkingsovereenkomst

De leerlingen van de school worden in staat gesteld om via Goflex stage te lopen of projecten uit te voeren, passend in de opleidingsvisie van de school. De hoeveelheid leerlingen en de periode waarin de stages en projecten plaatsvinden worden zoveel mogelijk in september van ieder schooljaar vastgesteld.