Opleidingen technisch tekenaar, tekenaar constructeur, werkvoorbereider

Leerweg Beroeps Begeleidende Leerweg | BBL
Niveau MBO niveau 3, 4
Duur +/- 2 jaar per niveau
Leslocaties ROC bij jou in de buurt

Hoe zien de niveaus eruit?

Technisch tekenaar
Met behulp van een CAD-tekenpakket maak je technische tekeningen van producten of installaties. Tot in detail teken je het hele product of onderdelen ervan. Daarbij geef je de maten aan en voorzie je de tekening van bijschriften en verwijzingen. Je controleert de tekening en levert die op de voorgeschreven manier aan. Bovendien archiveer je de tekeningen die je maakt. Nauwkeurig en zorgvuldig werken zijn belangrijk om de gewenste kwaliteit te halen. En je moet goed met anderen kunnen omgaan en overleggen. Je kunt doorgroeien naar tekenaar constructeur of werkvoorbereider.

Tekenaar constructeur
Je werkt voornamelijk in de metaalproductenindustrie. Met behulp van een CAD-tekenpakket werk je ontwerpen van producten en productonderdelen uit in een constructietekening. Je bent betrokken bij projectoverleg, denkt mee over technische vraagstukken en draagt oplossingen aan voor problemen. Ook verricht je metingen en constructieberekeningen en bepaal je de te gebruiken materialen, maten (en hoeveel daarvan mag worden afgeweken) en productonderdelen. Tot in detail teken je het hele product of onderdelen ervan. Je controleert de tekening en levert die op de voorgeschreven manier aan. Het is belangrijk dat je problemen kunt signaleren én oplossen. Verder moet je nauwkeurig en zorgvuldig werken om de gewenste kwaliteit te kunnen halen. Ook moet je goed met anderen kunnen omgaan en overleggen. Je kunt doorgroeien naar (technisch)verkoper, ontwerper, projectleider of engineer.

Werkvoorbereider fabricage
Je werkt bij een bedrijf dat technische producten in een werkplaats fabriceert. Daar maak je berekeningen over de inzet van machines, materialen en menskracht. Daarvoor is het nodig dat je inzicht hebt in het proces en in de kosten die daarbij horen. Je zorgt ervoor dat de benodigde tekeningen, materialen, gereedschappen en materieel beschikbaar zijn. Bovendien assisteer je bij problemen in de productie en maak je na-berekeningen. Je ondersteunt de projectleider en overlegt regelmatig met de verschillende afdelingen in het bedrijf. Af en toe heb je contact met de klant. Het is belangrijk dat je problemen kunt signaleren én oplossen. En je moet goed met anderen kunnen omgaan en overleggen. Je kunt doorgroeien naar (technisch) verkoper, ontwerper, projectleider of engineer.

Beroep

Wat is het?
Een goed begin is het halve werk. Of eigenlijk gaat het nog verder: zonder technische tekeningen en gedegen werkvoorbereiding vanuit het kantoor, kan geen technische vakman goed aan de slag. En dan wordt er in bedrijven nog maar heel weinig geproduceerd. Werkvoorbereiders verzorgen immers het onmisbare voortraject voor ieder technisch product.

Wat ga je doen?
Binnen de werkvoorbereiding zijn er verschillende functies. Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het calculeren (berekenen), voorbereiden en ondersteunen van de productie. Als technisch tekenaar en tekenaar constructeur vertaal je het ontwerp voor de producten in technische tekeningen. Daarvoor heb je aanleg voor techniek nodig en ook ruimtelijk inzicht. En je moet oplossingen kunnen bedenken voor technische problemen. Natuurlijk is ook aandacht hebben voor kwaliteit belangrijk. Want als jij dat niet hebt, dan gaat het in de productie helemaal mis. In je werk heb je veel met andere medewerkers te maken. Je moet dan ook goed met anderen kunnen omgaan.

Waar ga je werken?
Als werkvoorbereider werk je meestal op het bedrijfsbureau of in de tekenkamer. Het is dus een kantoorfunctie. En af en toe voer je meetwerkzaamheden uit bij de klant.

Wat moet je kunnen?
Als het werken als werkvoorbereider je aanspreekt, is het goed te bedenken of de volgende kenmerken op jou van toepassing zijn: Je hebt aanleg voor techniek. Je hebt ruimtelijk inzicht en je kunt goed met anderen omgaan. Als technisch tekenaar ben je nauwkeurig, positief kritisch en heb je een praktische instelling. Hetzelfde geldt als je tekenaar / constructeur of werkvoorbereider bent. Bovendien moet je dan goed kunnen omgaan met klanten en je daarbij actief, flexibel en creatief opstellen, vooral in het meedenken over technische problemen en het oplossen daarvan.

 

Hoe ziet je opleiding eruit?

Je studie in het kort
Dit is een opleiding binnen het dossier metaalbewerken. De leerstof wordt aangeboden in beroepstaken. De praktijksituatie waar je op dat moment mee bezig bent wordt daarbij, indien mogelijk, als uitgangspunt genomen.

De belangrijkste onderdelen die in de beroepstaken aan de orde komen zijn:

  • Calculeren
  • Nauwkeurig werken
  • CAD-tekenen
  • Archiveren
  • Plannen

Onderwijsmodel
Deze opleiding wordt aangeboden volgens het competentiegericht onderwijs (CGO). Je krijgt te maken met echte beroepssituaties waarin je kunt laten zien hoe je werkt. Je leert alles wat je nodig hebt om straks je baan goed aan te kunnen. Door te oefenen met taken uit het beroep werk je aan de ontwikkeling van competenties (een combinatie van vaardigheden, beroepshouding en kennis) die het bedrijfsleven van je vraagt.

Beroeps Praktijk Vorming [BPV]
Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Bij de BBL moet je een werkplek hebben. Hiervoor wordt een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de student, de school en Goflex Young Professionals B.V. Daarnaast ga je 1 dag of (zodra dat mogelijk is) 2 avonden in de week naar school.

Erkend Leerbedrijf
Goflex Young Professionals B.V. is een erkend leerbedrijf en heeft leerwerkplekken door heel Nederland verspreid, van Limburg tot Groningen. Als je in bijvoorbeeld Rotterdam naar school gaat dan zoeken wij een leerwerkplek in de buurt en dan hoef je natuurlijk niet in Friesland aan het werk.

Begeleiding
Je Goflex Coach heeft veel contact met de scholen (docenten en BPV begeleiders) en houdt je cijfers en aanwezigheid in de gaten. Als het nodig is regelt je coach extra cursussen, bijles of een examentraining. Diverse Goflexers hebben hierdoor met hoge cijfers hun examens gehaald!

Tijdens je opleiding zal je op verschillende plekken gaan werken, je coach regelt dat allemaal voor je. Hij bekijkt of de werkplek voor jou makkelijk bereikbaar is, organiseert eventueel het vervoer naar de werkplek, vertelt je wat je werkzaamheden zullen zijn, enzovoorts.

Wat gaat de studie je kosten?
Naast je werk voor Goflex volg je één hele dag of twee avonden per week een technische opleiding bij een ROC in jouw omgeving. Waarom moet je hiervoor bij Goflex zijn?

  • Wij betalen je boeken & schoolgeld!
  • Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, schooluren worden uitbetaald of in tijd gecompenseerd! (De eerste 40 schooluren investeer je in jezelf).
  • Je krijgt een reiskostenvergoeding voor de kilometers naar school en werk
  • Je krijgt gereedschap en bedrijfskleding van Goflex!
  • Je krijgt gratis extra begeleiding & cursussen zodat je alles makkelijk kunt halen!

Toelatingseisen
Bij deze studierichting in de BBL kun je vanuit een BBL of BOL opleiding op niveau 2 instromen.
Minimale instroomeis is dus een MBO-diploma op niveau 2  in een relevante technische vakrichting.

Vervolgopleidingen | Verder leren?
Met een diploma binnen het domein werkvoorbereiden metaal, kun je doorgroeien naar (technisch)verkoper, ontwerper, projectleider, tekenaar constructeur, werkvoorbereider fabricage of engineer. Je kunt je ook verbreden in een andere richting binnen het vakgebied metaal. Het is ook mogelijk om buiten het domein verder te leren.

Interesse, dan is dit de vervolgprocedure:
•    Aanmelden voor leerwerktraject bij Goflex
•    Aanmeldingsformulier invullen en versturen
•    Uitnodiging voor gesprek of afwijzing
•    Intakegesprek (en eventueel vervolggesprek)
•    Werkplek vaststellen
•    Aanbieding, contract en afspreken startdatum
•    Bezoek van coach, uitreiken kleding en gereedschap

En dan beginnen !!!

Aanmelden