Mogelijkheden Vakwijs

alt

Wat is vakwijs?
Vakwijs is een logisch uitvloeisel van de succesvolle start en snelle groei van Goflex. De markt voor goed opgeleide vaklieden is buitengewoon krap en door demografische oorzaken zal dit de komende 10 jaar naar verwachting alleen maar sterker worden.

Buiten de basis- en aanvullende training voor Goflexers bieden wij hier ook een scala aan levensechte, praktijkgerichte cursussen en trainingen aan particulieren en bedrijfsleven.

8 trainingscentra
Met trainingscentra in Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Maarssen (theoriecentrum), Stein, Schiedam, Groningen en Goes hebben we een landelijke dekking voor meer dan 200 vaktechnische en veiligheidstrainingen.

Kernactiviteiten Vakwijs
Vakwijs BV biedt opleidingsfaciliteiten aan bedrijven en instellingen. Zowel praktische faciliteiten als theoretische faciliteiten, en met of zonder trainer. De activiteiten zijn in 4 categorieën in te delen:

1.    Bij- en omscholen: Het verzorgen van aanvullende praktijkscholing voor BBL-leerlingen, het verzorgen van trainingen in basisvaardigheden, omscholen van zij-instromers, om- en bijscholing in het kader van re-integratietrajecten, training in het kader van EVC trajecten, etc. Door de introductie van het competentiegericht onderwijs, waarbij met thema’s wordt gewerkt zal er bij veel bedrijven ook behoefte ontstaan voor het trainen en examineren van eigen leerlingen in diverse technische thema’s. Ook dit is te zien als aanvullende training voor klanten.

2.    Ondersteuning VMBO / MBO:
  Door consolidatie van scholen en vastgoed, door het hoge investeringsniveau, en door een toenemend lerarentekort in de techniek hebben veel scholen behoefte aan externe mogelijkheden om hun leerlingen te trainen in praktische vaardigheden. Vakwijs wil hier een rol in spelen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met VMBO’s en ROC’s en deze rol tegen overeengekomen voorwaarden over te nemen.

3.    Cursussen: Via het bestand aan praktijkopleiders in het personeelsbestand van Vakwijs kan Vakwijs voor alle geïnteresseerde partijen cursussen verzorgen, die al ontwikkeld zijn, of nog moeten worden opgezet.  Denk hierbij aan alle NIL opleidingen lassen, de cursus Flensmonteur, veiligheidscursussen zoals VCA, NEN3140, etc., of specifieke trajecten zoals de cursus Elektrotechniek voor Werktuigbouwers.

4.    Verhuur: De faciliteiten van Goflex zijn ook per dagdeel te huur, zoals leslokalen, computerlokalen, vergaderruimte, en de praktische trainingsruimten. Die laatste zijn eventueel inclusief trainer te huren.

 

Meer informatie: http://www.vakwijs.nl