Uit: K&S - juni '13

Het opleiden van jongeren tot professionele installateurs vereist een behoorlijk pakket kennis en vaardigheden van de opleider. Niet alleen op technisch inhoudelijk vlak, maar wellicht nog wel meer met betrekking tot pedagogische en communicatieve vaardigheden. Want kennis is belangrijk, maar een goede houding niet minder. Waar halen opleiders hun kennis en vaardigheden vandaan?