PERSBERICHT: PML HEEFT DE OPLOSSING VOOR HET TEKORT AAN TECHNICI!
Week van de procestechniek bij Goflex in Stein

Technische bedrijven luiden de noodklok. Door het chronisch tekort aan personeel lopen ze werk mis en kunnen niet uitbreiden. Dit doemscenario geldt echter niet voor elke regio. In Limburg heeft PML een uniek concept gerealiseerd, waarbij nu de helft van de jaarlijkse vraag naar mbo operators, technicians en laboranten ingevuld wordt door afgestudeerde jonge technici.

Uniek concept
Procestechniek & Maintenance Limburg (PML) heeft Limburg-breed een ketenaanpak gerealiseerd, waarbij 27 vmbo-, 9 havo-, 4 mbo-scholen en rond de 50 bedrijven samenwerken voor voldoende personeel. Ze helpen vmbo leerlingen bij een keuze voor procestechniek, maintenance of laboratoriumtechniek, verzorgen stageplekken voor mbo-ers bij de bedrijven en een baan bij afstuderen. Dit is op deze schaal uniek in Nederland.

Eén van de activiteiten van PML is de Week van de Procestechniek & Maintenance van 15 t/m 26 januari 2018. Tijdens deze week brengen 900 leerlingen van nagenoeg alle Limburgse vmbo en havo scholen een bezoek aan SPIE in Venray en Goflex/Vakwijs – Chemelot Industrial Park in Stein/Geleen. Hier produceren ze zelf echte limonade in een veilige, maar realistische omgeving. De taken van de operator, (mechatronica) maintenance technician en laborant komen daarbij allemaal aan de orde.

SPIE in Venray
Bij de SPIE Academy fabriceren de leerlingen van 15 t/m 19 januari a.s. met echte installaties limonade. Ze hoeven maar om zich heen te kijken om te zien hoe de operators de limonadefabriek bedienen, de technicians storingen oplossen en de laboranten de kwaliteit van de limonade controleren.

Goflex/Vakwijs en Chemelot Industrial Park in Stein/Geleen
Goflex/Vakwijs stelt van 22 t/m 26 januari a.s. haar trainingscentrum beschikbaar, waar de leerlingen aan lopende productielijnen operator-, technician- en laborant werkzaamheden uitvoeren. Een unicum. Leerlingen doen hier geen proefjes, maar het echte werk. En dit alles nabij bij het Chemelot Industrial Park, één van de grootste chemische industrieterreinen van Europa.

Procestechniek & Maintenance Limburg (PML)
PML is een platform van rond de 50 toonaangevende technische bedrijven in de chemie, food, kunststof en maakindustrie. Ze werken samen met alle Limburgse vmbo, havo-scholen en mbo Techniekcollege Zuid-Limburg, Gilde Opleidingen en Summa College.
De focus is resultaatgericht. In de 18 jaar dat PML bestaat groeide de jaarlijkse instroom van 20 naar 100 operator studenten en van 0 naar meer dan 45 maintenance studenten. Ruim voordat deze jongeren de school verlaten, komen ze via stages en speeddates in contact met de lidbedrijven. Velen vonden daar een baan en hebben een succesvol bestaan opgebouwd in de regio.