De krapte op de arbeidsmarkt is enorm, en voorlopig zal dat niet minder worden. Dat is een van de belangrijkste redenen voor leerbedrijf Goflex Young Professionals om het lesprogramma te vernieuwen. ‘We willen ons volop inzetten om zowel het leren als het werken voor onze jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken.’

‘

De war on talent in de techniek is in volle gang’, stelt directeur Peter van Winssen van Goflex Young Professionals. ‘Jonge werknemers – en zelfs leerlingen – worden weggekocht door andere bedrijven. Het zogenaamde ‘boeien en binden’ is op dit moment prioriteit nummer één, én twee én drie, en daarom zetten we daar met ons vernieuwde ondersteunende lesprogramma stevig op in. Met het nieuwe programma hebben we twee doelen voor ogen. Ten eerste hopen we dat het helpt om de instroom op peil te houden. Ten tweede willen we de jongens en meiden nog meer stimuleren om hun opleidingstraject af te maken. We hebben inhoudelijk verdieping in het lesprogramma aangebracht maar we willen de jongeren ook inspireren. We bieden een dergelijk ondersteunend programma al wat langer aan op de opleiding meet- en regeltechniek. We organiseren extra trainingen en inspiratiesessies, kortom, we voegen meer waarde voor de leerlingen. Het resultaat is dat er nauwelijks nog verloop is. Vandaar dat we het nu breed gaan trekken, zodat iedereen er profijt van heeft.’ Actief betrekken


Van Winssen gebruikt het woord ‘iedereen’ niet voor niets. ‘Verbinden werkt, en daarbij snijdt het mes aan meerdere kanten’, legt hij uit. ‘Voor de leerlingen is het goed, maar het gaat ook de opdrachtgevers veel opleveren. Het werkklimaat speelt een veel grotere rol in het geheel dan we tot voor kort dachten, en dus gaan we onze klanten heel actief bij het programma betrekken. Een leerling die op zijn werkplek uitgedaagd wordt, nieuwe dingen mag proberen, goed begeleid wordt en constructieve feedback krijgt, presteert beter en is loyaal naar zijn werkgever. Wij werken met allerlei bedrijven samen en ik ben blij verrast met de enthousiaste reacties die we tot nu toe al gekregen hebben. Het programma heeft twee sporen: verdieping voor de leerlingen en de intensivering van de partnerships met de bedrijven.’Tienjarenplan


De intensivering van de partnerships krijgt vorm door de samenwerking naar een hoger plan te tillen. Een nieuw element is bijvoorbeeld dat leerlingen hun leerbedrijf gaan beoordelen. ‘Een bedrijf kan daar zijn voordeel mee doen’, vertelt Van Winssen. ‘Als er in het verleden iemand afhaakte, dan kwam dat meestal volkomen onverwacht. Als je regelmatig praat over verwachting, taken, verantwoordelijkheid etcetera, dan weet je wat er gaande is en kun je bijsturen.’


Een ander onderdeel is een speciale training vanuit Goflex voor werkplekbegeleiders. Verder wordt gewerkt aan een tienjarenplan. Van Winssen licht toe: ‘Zolang jongeren met een opleiding bezig zijn, is er een stip aan de horizon. Is dat doel na een jaar of vier bereikt, dan komt vaak de vraag ‘en wat nu?’ Dat kan een moment zijn waarop iemand alsnog vertrekt. Heel zonde natuurlijk. Het idee van een tienjarenplan is dat we samen met de startende professional ‘een nieuwe stip’ formuleren en hem/haar blijven volgen. Het kan zijn dat iemand leiding wil gaan geven, of een aanvullende opleiding wil doen, of wat dan ook. Het gaat erom dat er een plan is. Dat hoeft heus niet heel gedetailleerd te zijn en is verder ook niet bindend, maar het kan wel houvast geven. Het is een manier om te verbinden. Kijk, niemand blijft meer veertig jaar bij hetzelfde bedrijf werken, dat is een feit. Maar het is natuurlijk prachtig als je als bedrijf zo’n jonge talentvolle Goflexer aan je kunt binden voor een jaar of tien.’Modules en leergangen


De BBL-opleidingen die Goflex verzorgt, worden uitgebreid met acht extra trainingsdagen per jaar. De training bestaat uit een vast gedeelte van twee dagen met als onderwerp soft skills. Dat is een verplichte leergang, onder andere gebaseerd op het DISC-model, en is opgebouwd uit vier modules, voor ieder leerjaar één. De eerste module gaat bijvoorbeeld over inzicht in je eigen gedrag, waarbij communicatie en omgangsvormen heel belangrijk zijn. De overige zes dagen zijn variabel in te vullen, afhankelijk van de wens en de interesse van de leerling maar ook van de relevantie voor het leerbedrijf. Het gaat om vaktechnische modules zoals veiligheid, lassen, ATEX-training, mangatwachttraining, luchtbehandeling, NEN 3140, werken met hoogwerkers, et cetera: het is een heel breed aanbod. De losse modules vormen in bepaalde combinaties een complete leergang. De leerling krijgt per module een certificaat, maar doorloopt hij alle modules dan krijgt hij een diploma voor die leergang.Arbeidsmarkt en actualiteit


In de branche zijn verscheidene functies al een lange tijd erg moeilijk in te vullen. ‘Wij spelen daar op in door voor een aantal van die functies speciale leergangen te ontwikkelen’, zeg Van Winssen. ‘Service technicus in de utiliteit bijvoorbeeld, maar ook middenspanningsmonteur en werkvoorbereider zijn beroepen waarvoor heel moeilijk personeel is te vinden. Aan de andere kant inspireert de actualiteit ons bij het ontwikkelen van modules en leergangen. Zo zijn we naar aanleiding van de energietransitie bezig met een module over warmtepompen, en komt er een module smart technology aan. Het mooie is dat een flink aantal van die modules ook heel interessant én beschikbaar is voor het personeel dat al bij onze opdrachtgevers werkt. Want ook zij moeten zich blijven ontwikkelen en bijblijven op hun vakgebied.’  Liefde voor het vak


Vanuit Goflex is hard gewerkt aan het nieuwe programma en Peter van Winssen is heel blij met wat er al ligt. ‘We zijn een heel eind, een aantal onderdelen is al geïmplementeerd. De soft skills trainingen zijn gestart en de eerste ervaringen zijn uitstekend. We gaan nu vol gas bezig met de vakmodules en daar verwacht ik ook heel veel van. Andere zaken – bijvoorbeeld het meten en evalueren – komen in een later stadium aan de beurt.’
 Met het nieuwe ‘Goflex Programma’ zoals het ondersteunende lesprogramma heet, is Goflex een opleidingsbedrijf dat nóg meer waarde toevoegt. De kers op de taart van het verdiepingsprogramma wordt gevormd door inspiratiesessies en masterclasses. ‘Experts op hun vakgebied kunnen de liefde voor hun vak als geen ander over brengen en dat spreekt aan’, weet Van Winssen. ‘Ik kan me ook voorstellen dat we de directeur van een van onze opdrachtgevers uitnodigen om te vertellen over de visie, toekomstplannen en mogelijkheden van zijn/haar bedrijf. Als ik het zou moeten samenvatten, dan zeg ik ‘we gaan de verbinding aan’. Ik geloof heilig in deze aanpak. We gaan meer invulling aan de opleidingen geven, en dat vind ik heel gaaf. Het past bij onze visie en vandaar dat ik zelf echt enorm enthousiast ben!’

Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip