20 december 2011 Voorne-Putten

Voorne-Putten is de eerste regio in Nederland waar een TechNet-kring tien Ambassadeurs van de Techniek werft, die vanaf januari voorlichting gaan geven op aangesloten TechNet-scholen. Marijn van Dongen, projectmedewerker van de Ambassadeurs van de Techniek, spreekt lovende woorden. “Dit is fantastisch natuurlijk en een mooi voorbeeld van hoe het project Ambassadeurs van de Techniek versterkt kan worden door intensieve samenwerking en input vanuit de regio. We hopen dat meer TechNet-kringen met de Ambassadeursaanpak aan de slag gaan. Door samenwerking met regionale initiatieven halen we zoveel meer rendement uit de Ambassadeursaanpak.”

Het begon allemaal met een Week van de Techniek die de TechNet-kring Voorne-Putten ingepland had voor januari 2012. Een week met allerhande activiteiten voor vmbo-leerlingen, waaronder excursies en gastlessen. “Tijdens een vergadering in oktober schoof TechNet-regiomanager Mirjam de Jong aan en opperde het idee om Ambassadeurs van de Techniek in te zetten”, vertelt Rian van Noord, coördinator TechNet-kring Voorne-Putten. “De kring was meteen enthousiast, er kwamen erg leuke reacties van verschillende bedrijven. Zij hebben samen tien ambassadeurs geleverd.”

Dicht op doelgroep
Eén van die bedrijven is Wolter & Dros. Bedrijfsleider Industrie Wim van de Meent: “Wij maken ons zorgen over de toenemende schaarste aan technisch personeel, kwalitatief en kwantitatief. Dan kun je afwachten of zelf wat ondernemen; als organisatie kiezen wij voor dat laatste. Toen onze TechNet-kring het Ambassadeursproject onder de aandacht bracht, dachten we meteen: ‘dit moeten we doen.’ Ik geloof in deze vorm van arbeidscommunicatie, met jonge mensen die voorlichting geven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is dicht op de doelgroep en daardoor effectief. Voor onze kandidaat-ambassadeur, een werkvoorbereider van 22, is het bovendien een mooie kans om ervaring op te doen op het vlak van bijvoorbeeld presenteren.”

De moeite waard
Ook opleidingsbedrijf Goflex levert ambassadeurs, onder wie de 25-jarige Jeroen Janssen, praktijkbegeleider Metaal. Hij vindt het ‘hartstikke leuk om jongeren ervan te overtuigen dat techniek erg de moeite waard is.’ Jeroen: “Techniek is zo breed, geen dag is hetzelfde. Iedere dag biedt andere werkzaamheden. Je kunt er alle kanten mee op, altijd door blijven leren en er een prima boterham mee verdienen. Ik sta niet zo ver van die leerlingen af, ik ben pas 25. Voor mezelf biedt dit project een goede training. Onder werktijd bovendien!”

Voor dat laatste is bewust gekozen, vertelt Rian van Noord. “Het is uiteindelijk in het belang van de bedrijven dat er leerlingen geworven worden voor de techniek; bij enkele bedrijven is er zelfs voor gekozen dat het ambassadeurschap wordt uitgeoefend ‘in de baas z’n tijd!’.” Eerst worden de tien kandidaten uitgebreid getraind door TechniekTalent.nu, daarna gaan zij gedurende het schooljaar, in koppels, minimaal zes gastlessen geven (te beginnen tijdens de Week van de Techniek in januari) en zijn ze een keer inzetbaar op een beurs.

Korte lijnen
Van Noord over de voordelen van het TechNet-verband: “Binnen de TechNet-kring heb je scholen en bedrijven uit een bepaalde regio dicht bij elkaar. Men kent elkaar, de lijnen zijn kort. Dat communiceert een stuk gemakkelijker. Het helpt ook als iemand met een spilfunctie in de regio die kar trekt!”

Marijn van Dongen hoort het graag. “Dit is de eerste kring die zelf alle ambassadeurs heeft geworven en de Ambassadeursaanpak als instrument gaat inzetten. Bedrijven en scholen hebben samen bepaald dat ze dit willen en er hun schouders onder gezet. Het is wat ons betreft een schoolvoorbeeld!”

Meer informatie:
Wilt u meer weten over de Ambassadeurs van de Techniek, kent u misschien jongeren die ambassadeur willen/kunnen worden of scholen die een voorlichting zouden willen ontvangen? Neemt u dan contact op met TechniekTalent.nu, projectleider Bernique Tool, e-mail: b.tool@cnvjongeren.nl.

Informatie over het ambassadeursteam in regio Zuid-West: Marijn van Dongen, projectmedewerker Ambassadeurs van de Techniek, tel. 030-7511850 of e-mail: m.vandongen@cnvjongeren.nl.