Schiedam 4 oktober 2013 Tanja Jadnanansing, onderwijswoordvoerder Partij van de Arbeid, heeft een werkbezoek afgelegd aan Goflex en Reed Business Opleidingen. Doel van het werkbezoek was om in de praktijk te zien hoe private onderwijsinstellingen werken, op welke wijze ze het techniekonderwijs vormgeven en daarmee een onmisbare bijdrage leveren aan het terugdringen van de tekorten in deze sector. Zij was daarbij onder de indruk van de persoonlijke begeleiding door coaches. Ook heeft zij zelf kunnen zien op welke wijze er maatwerk wordt geleverd en er daarmee effectief wordt ingespeeld op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Tijdens het werkbezoek is Tanja Jadnanansing uitgebreid in gesprek gegaan met Goflex en Reed Business Opleidingen. De twee opleiders hebben ook hun zorgen geuit over de nieuwe subsidieregeling praktijkleren. “Leerwerkbedrijven hebben het al moeilijk, en nu ook nog voorfinanciering en onzekerheid over hoogte bedrag subsidie. De nekslag voor opleidingsplaatsen voor bbl-ers” aldus Peter van Winssen (directeur Goflex).

De NRTO heeft het Techniekpact ondertekend en daarbij ook een concreet aanbod gedaan; private aanbieders kunnen jaarlijks tienduizenden zij-instromers opleiden. Zij zijn in staat om hun huidige opleidingscapaciteit op te schalen en snel en effectief in te spelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. NRTO-leden Goflex en Reed Business Opleidingen hebben dit vandaag in praktijk laten zien.

 

Tekst NRTO: http://www.nrto.nl/?news=tanja-jadnanansing-op-bezoek-bij-private-techniekopleiders

Foto: Tanja Jadnanansing: https://twitter.com/tanjajad