Uit het personeelsblad van Cofely: HERFST 2014 WESTWIJZER 13

Onder de rook van Schiphol is Cofely West Nederland bezig met de bouw van een nieuw datacenter. Vanwege de omvang van het project is Cofely West Industrie op verschillende fronten bij dit proces betrokken. Cees Verstraaten is één van de 10 uitvoerders die de realisatie van dit project voor zijn rekening neemt.

Dat het niet zomaar een bijspringklusje is voor Cofely West Industrie wordt al snel duidelijk als Cees begint te vertellen: “Vanuit Cofely West Industrie hebben verschillende engineers aandeel in het ontwerp. Het prefabricage leidingwerk komt uit de shop in Dordrecht en de hoogspanningsinstallatie wordt geïnstalleerd door onze eigen hoogspanningsafdeling. Dit is een project op zich en we maken gebruik van onze verschillende expertises en specialismen.”

WERKEN OP EEN KLUITJE

Dat het project een uitdaging vormt op het gebied van planning en logistiek is af te lezen aan de beschikbare werkruimte. “In een relatief kleine ruimte werken gemiddeld 285 personen van ruim 50 verschillende bedrijven die allen in een zeer korte tijd hun deel van de installatie op moeten leveren”, aldus Cees. “Dat opleveren vindt plaats in totaal 6 fases en tussen elke oplevering zit 3 maanden. Elke keer als we een fase opleveren wordt de beschikbare bouwruimte kleiner en voor iedere contractor wordt het dan lastiger om opslag en werkgebied te vinden. Dit vraagt veel afstemming met de verschillende betrokken partijen.” Op de vraag hoe Cees er zelf over denkt, antwoordt hij lachend: “Ik vind het wel wat hebben. Natuurlijk is het soms wat aan de drukke kant, maar het is ook zeker gezellig en bovendien goed voor het teamgevoel.”

EXTRA (HOOG)SPANNING

Het gebouw waar de werkzaamheden plaatsvinden bestaat uit twee verdiepingen. “Ja, dat klopt inderdaad. En dan zal je net zien dat uitgerekend de zware panelen en trafo’s opde eerste verdieping staan. Dat maakt het allemaal extra spannend, maar wij zien het vooral als een uitdaging” lacht Cees. “Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie van de hoogspanningswerkzaamheden, zoals het plaatsen van panelen, trafo’s, kabelbanen, kabeltrekken én de tijdelijke verlichting. Dit houdt in dat ik elke ochtend met alle uitvoerders een overleg heb over de werkzaamheden in de verschillende ruimtes.”

“Het is heel mooi dat we Goflexers op deze manier in praktijk kunnen betrekken”

NOODZAKELIJKE HOOGSPANNINGSEXPERTISE

Voor de hoogspanning maakt Cees gebruik van de kennis en kunde van zijn hoogspanningsexperts. De wijze van aanleg en aansluiten van de kabels is de  verantwoording van zijn collega Rien van Es. “Rien is van onze hoogspanningsafdeling. Al heel vroeg in het project is hij samen met de projectleider bezig geweest om de grote hoeveelheden specifieke materialen te begroten en te bestellen.” Rien heeft gedurende de job nog hulp van vier andere hoogspanningsmonteurs en twee Goflex monteurs. “Jan Willem van de Werf en Iwan Goslinga zijn onze Goflexers. Zij mogen gedurende de klus alle voorkomende werkzaamheden onder toezicht van Rien uitvoeren. Denk hierbij aan het knippen, aansnijden en afwerken van 3 x 95 mm hoogspanningskabel.” Een geweldige ervaring voor deze jonge collega’s dat ze nu al meewerken aan een project met deze grootte. Dat beaamt ook Cees: “Het is heel mooi dat we die jongens op deze manier in de praktijk kunnen betrekken. Volgens Rien hebben deze jongens het goed in de vingers en als ze in dit tempo doorleren kunnen ze misschien ook zelf hoogspanningsmonteur worden.” •

“De beperkte werkruimte vraagt veel afstemming met de betrokken partijen”

COFELY OP ZIJN BEST

westwijzer herfst 20142

Jan Willem schilt de kabels

westwijzer herfst 2014 3

Met behulp van een vlam krimpt Iwan de isolatie