Goflex: kloof tussen bedrijfsleven en opleidingen verkleinen

Aandacht besteden aan leerlingen

Wacht het naderende tekort aan technisch vakpersoneel niet lijdzaam af, maar onderneem actie. Met die gedachte in zijn achterhoofd richtte Peter van Winssen in 2006 opleidingsbedrijf Goflex op. "leerlingen goed begeleiden en de juiste aandacht schenken, kan voorkomen dat ze de techniekbranche snel weer verlaten. We hebben ze hard nodig."

Goflex groeide de afgelopen jaren uit tot een landelijk opererend opleidingsbedrijf in de techniek, dat over zo'n 350 leerwerkplaatsen voor technici beschikt. Goflex werft, selecteert, leidt op, begeleidt en levert af. De leerlingen zijn in dienst bij het opleidingsbedrijf, volgen gemiddeld een dag per week hun opleiding via een ROC en worden meerdere dagen gedetacheerd bij een bedrijf (opdrachtgever). Goflex zit hierdoor dicht op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven én bij de opleidingen.

"De afstand tussen scholen en het bedrijfsleven is behoorlijk groot", constateert Goflex-directeur Van Winssen, die vindt dat voor opleidingsbedrijven als Goflex een taak is weggelegd om deze kloof te verkleinen. "Wij werken met beide partijen nauw samen om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Aan opdrachtgevers kunnen we bijvoorbeeld uitleggen wat competitiegericht opleiden precies inhoudt en richting de opleidingen fungeren we als spreekbuis over marktontwikkelingen en -wensen."

Behouden
Een betere samenwerking tussen opleiding en bedrijfsleven is volgens Van Winssen onder meer belangrijk om de branche te versterken. Ook om meer jongeren voor de branche te behouden. De Goflex-directeur was tot 2005 werkzaam in het technische bedrijfsleven en zag veel jongeren de sector snel weer verlaten. Dat bleek vooral te komen door gebrekkige begeleiding en aandacht met name tijdens het leerwerktraject. Van Winssen besteedt daarom met zijn opleidingsbedrijf extra aandacht aan dit onderdeel.

"Wij geven elke leerling een personal coach", vervolgt Van Winssen, "die contact houdt met de leerling, ouders en leraren. Dat gaat over het gedrag en de houding van de leerling, maar ook over het loopbaanpad. Daarnaast zorgen we voor een goede begeleiding bij de praktijkbedrijven. Ik merk dat minder leerlingen door deze aanpak de techniekwereld uitstappen, bovendien zijn ze 'allrounder' als ze uiteindelijk definitief uitstromen."

Vergrijzing
Van Winssen benadrukt dat nieuw instromend personeel keihard nodig is om de tekorten in te vullen die door de vergrijzing ontstaan. De economische crisis heeft de problemen rond het naderende personeelstekort tijdelijk verbloemd, maar de vraag naar technisch vakpersoneel neemt in de toekomst fors toe. "Hier moeten we slim op inspelen. Wij nemen nu bijvoorbeeld ook leerlingen aan terwijl er geen leerwerkplaats beschikbaar is . Ze kunnen dan bij ons een vaste, intensieve vaktechnische opleiding volgen omdat we weten dat er de komende jaren veel ruimte vrijkomt. Op voorraad scholen dus. We moeten met de hele sector meer van dit soort constructies bedenken om de gevolgen van het naderende personeelstekort zoveel mogelijk te beperken."