Op 2 april jl. heeft Goflex Young Professionals wederom een landelijke erkenning gekregen als erkend leerbedrijf. Henk Grotenhuis (Kenteq) ondertekende op het hoofdkantoor van Vakwijs en Goflex in het bijzijn van Gertjan van Herwijnen (Kenteq) en Goflex-vertegenwoordigers Jasper Groenewegen en Peter van Winssen het erkenningscertificaat.

De regel is dat alleen individuele bedrijven, die daadwerkelijk de BPV verzorgen, kunnen worden erkend als leerbedrijf. SBB biedt besturen van kenniscentra de ruimte om goed beargumenteerd en in specifieke gevallen ook een erkenning als leerbedrijf te verlenen aan samenwerkingsverbanden, opleidingsbedrijven of intermediaire organisaties. In de bouwsector kunnen opleidingsbedrijven (voorheen bekend als de “samenwerkingsverbanden”) al langer erkend worden als leerbedrijf.

Binnen het project Kwaliteitsnetwerk Opleiden Installatiebranche (KOI) is ervaring opgedaan hoe deze erkenning kan worden vormgegeven. In de eerste helft van 2013 hebben opleidingsbedrijven InstallatieWerk, Goflex en GO° in het verlengde van het KOI-project een tijdelijke erkenning als leerbedrijf gekregen. In een recente erkenningsaudit heeft Goflex, in navolging van Installatiewerk en GO° aangetoond aan alle criteria te voldoen en heeft ons bestuur vervolgens ingestemd met het omzetten van de tijdelijke erkenning naar een definitieve erkenning als leerbedrijf.