Opleiding koude- en klimaatsystemen w-service

 

Niveau MBO
Leerweg Leren en werken BBL
Dossier Installaties en systemen - koude- en klimaatsystemen

Opleiding
Hoe ziet je opleiding eruit?

Naast de beroepspraktijkvorming bij Goflex volg je les op het ROC om te werken aan de theorie van het vak. Je krijgt onderwerpen zoals praktische wis- en natuurkunde, koudetechniek, elektrotechniek, processensysteemkennis met Mollier-diagram, werken met Mollier-diagram voor vochtige lucht, thermodynamica en schematechniek en vak theorie.

Naast de beroeps gerelateerde vakken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Beroepsbeeld
Waar werk je en wat doe je?

 

De servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral servicetechnische werkzaamheden uit aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Daarnaast voer jij deze werkzaamheden uit aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Je werkt vrijwel altijd op locatie en bent veel onderweg.

Je biedt onder geen beding oplossingen aan die in strijd zijn met de geldende wettelijke eisen en staat ze niet toe, ook niet als tijdelijke maatregel. Dit in verband met bijvoorbeeld milieu- en voedselveiligheid. 

Je deelt met jouw collega’s de 'nieuwe' ervaringen die nuttig of belangrijk zijn om te weten.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’, het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn, moet de servicemonteur koude- en klimaatsystemen in het bezit zijn van een diploma in het kader van deze regeling.

Beroepseisen
Wat moet je kunnen?

Je hebt natuurlijk aanleg voor techniek. Je doet graag dingen samen met anderen, maar vindt het ook leuk om alleen op pad te zijn. Je kunt heel nauwkeurig werken en je bent alert op fouten. Ook ben je dienstverlenend en klantgericht. Je kunt dus ook goed met andere mensen omgaan. Bovendien heb je aandacht voor veiligheid en milieu. Ook is het belangrijk dat je graag met je handen bezig bent. Je moet snel en tegelijk zorgvuldig kunnen werken en je gemakkelijk aanpassen aan verschillende situaties. Je durft initiatief te nemen en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je zet je graag in voor de ander en hecht veel waarde aan het nakomen van afspraken. Als je kiest voor koudetechnische installaties is het bovendien belangrijk dat je ook onder druk goed kunt werken. En natuurlijk is het belangrijk dat je aandacht hebt voor voedselveiligheid.

Toelatingseisen
Wat moet je hebben?

Afhankelijk van je vooropleiding stroom je in op niveau 2 of 3

VMBO KBL, VMBO TL, HAVO

  • Servicemonteur koude- en klimaatsystemen - MBO niveau 3
  • Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen - MBO niveau 4

VMBO BBL, VMBO KBL

  • Monteur koude- en klimaatsystemen - MBO niveau 2
  • Servicemonteur koude- en klimaatsystemen - MBO niveau 3

Kosten
Wat gaat het je kosten?

  • Wij betalen je boeken & schoolgeld!
  • Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, schooluren worden uitbetaald of in tijd gecompenseerd! (De eerste 40 schooluren investeer je in jezelf).
  • Je krijgt een reiskostenvergoeding voor de kilometers naar school en werk
  • Je krijgt gereedschap en bedrijfskleding van Goflex!
  • Je krijgt gratis extra begeleiding & cursussen zodat je alles makkelijk kunt halen!

Locaties
Waar ga je werken en leren?

Goflex heeft leerwerkplekken door het hele land. Tijdens de MBO opleiding bij Goflex, ben je ingeschreven bij een ROC bij jou in de buurt. Daar volg je één hele dag of twee avonden per week het theoretische deel van de opleiding en bent daarmee verzekerd van een erkend MBO diploma.

 

Aanmelden