Paneelbouwers samen sterk voor kwaliteit en veiligheid
Mocht het u zijn ontgaan: de vooraanstaande paneelbouwers van Nederland hebben hun krachten gebundeld in de sectie Federatie Paneelbouw van de Fedet (Federatie Elektrotechniek). Sinds de oprichting in oktober 2015 behartigt de sectie Federatie Paneelbouw de belangen van Nederlandse paneelbouwers en hun klanten. In november 2016 kwamen de paneelbouwers tijdens een ledenevent bijeen om de onderlinge banden te versterken en om zich te laten informeren over het toepassen van nieuwe Europese normen, over interessante automatiseringsmogelijkheden en over de veranderende vraag naar gekwalificeerd vakpersoneel.


Het was geen toeval dat de bijeenkomst in het ROVC gebouw in Ede plaatsvond, waar de paneelbouwers door de ROVC-medewerkers hartelijk werden ontvangen en langs de schoollokalen naar een grote presentatieruimte werden geleid. Onder de sprekers van de dag waren Emil van Hoffen en Peter van Winssen, die uit naam van de onderwijsorganisaties ROVC en Goflex inventariseerden welke nieuwe onderwijsgebieden door de paneelbouwers als waardevol worden beschouwd. Uit de antwoorden bleek opnieuw hoe snel het vakgebied van de paneelbouwer aan verandering onderhevig is: de aanwezigen waren het erover eens dat de medewerker van de toekomst breed inzetbaar moet zijn en digitaal aangestuurde processen moet kunnen begeleiden. Ook bleek een meerderheid van de aanwezige werkgevers bereid om hun medewerkers tijdens werkuren een cursus te laten volgen, mits de medewerker zelf ook bereidheid toont om een deel van de eigen vrije tijd te investeren.


Openheid met een missie Waar de paneelbouwers bij eerdere bijeenkomsten van de sectie Federatie Paneelbouw, waaronder de oprichtingsbijeenkomst in 2015, nog een ietwat afwachtende houding hadden aangenomen, daar schudden de directeuren van de bijna veertig vertegenwoordigde paneelbouwers uit heel Nederland nu enthousiast elkaars handen en werden volop ervaringen en zakelijke ontwikkelingen uitgewisseld. Voorzitter Tom Stringer opende het programma door het belang van kennisdeling voor de branche te benadrukken en de missie van de federatie te bekrachtigen: “Het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen ter bevordering van de paneelbouwsector en de maakindustrie in Nederland.”


Kwaliteitsnormen Met de oprichting van de sectie Federatie Paneelbouw straalt de van oudsher dienstbare en facilitaire paneelbouwbranche een nieuw zelfvertrouwen uit. Dit zelfvertrouwen is volgens de organisatoren gerechtvaardigd, met name omdat de in de sectie Federatie Paneelbouw verenigde Nederlandse paneelbouwers ten opzichte van concurrenten uit lagelonenlanden een hoogwaardige kwaliteit, kennis en dienstverlening leveren. Het begrip kwaliteitsnorm stond dan ook gedurende het gehele leden-event centraal - zoals in de presentatie van de voorzitter van de NEC44 normcommissie Pouw Jongbloed, die de aanwezige paneelbouwers op de hoogte bracht van de samenhang tussen de EN 60204 en de EN 61439 richtlijn en de allernieuwste ontwikkelingen daaromtrent.


Met de presentatie van Pouw, die gekenmerkt werd door een reeks stellige uitspraken rondom de totstandkoming van nieuwe normen, leerden de paneelbouwers dat daarbij niet alleen technische, maar ook politieke overwegingen een rol spelen. De presentatie sloot goed aan op de inleiding van de voorzitter die de leden informeerde over de voortgang van de correspondentie met onder andere de Fedet sectie RNC, de Machinebouwsector, de Fedet, NEC44 en NEC121 om een eenduidig antwoord te krijgen op de onduidelijkheden rondom de verplichting tot het aanbrengen van een CE-markering op elektrotechnische panelen.