Opleiding elektrotechnische installaties woning en utiliteit

 

Niveau MBO
Leerweg Leren en werken BBL
Dossier Installaties en systemen - installeren

Opleiding
Hoe ziet je opleiding eruit?

Naast de beroepspraktijkvorming bij Goflex volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt vaak digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer, inspectie, begroten, normen NEN1010, verlichting en vak theorie.

Naast de beroepsgerichte vakken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Beroepsbeeld
Waar werk je en wat doe je?

Je handelt adequaat bij werkzaamheden die uitgaan van onjuiste veronderstellingen en leiden tot onveilige situaties en werkt uit jezelf volgens de voorschriften op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en je ziet erop toe dat collega's dat ook doen. Je bent klantvriendelijk en je hebt een proactieve communicatie met klant, medewerkers en onderaannemers. Je werkt in een wisselende en wel herkenbare woning- en utiliteitsbouwomgeving. Bij het uitvoeren van onderhoud werk je op locatie. Je hebt diversiteit aan werkzaamheden. Je werkt voor een deel volgens standaard werkwijzen, een ander deel van het werk kun je naar eigen inzicht uitvoeren. Je maakt gebruik van brede kennis van elektrotechnische installaties woning en utiliteit en praktische en cognitieve analytische vaardigheden voor uitoefening van het beroep. Je gebruikt hierbij je theoretische kennis op het gebied van elektrotechnische woning- en utiliteitinstallaties met name gebouwbeheersystemen. De complexiteit in de werkzaamheden wordt met name bepaald door de volgende factoren:

 • Het vertalen van tekeningen naar de uit te voeren werkzaamheden in de realiteit. Denk hierbij aan het bepalen van de route en positie van de bekabeling en bedrading bij complexe gebouwinstallaties.
 • Denk ook aan technologische ontwikkelingen waardoor je te maken hebt met nieuwe en onbekende installaties en onderdelen en onverwachte situaties.
 • Tevens speelt diversiteit van installaties een rol. Je moet bij elke te installeren installatie oplettend zijn, omdat de werkwijze en vereisten aan de werking van de installatie steeds kunnen afwijken.
 • Belangrijk is het in- en afregelen en instellen van aansturings- en besturingsprogramma’s waarbij je rekening moet houden met veel verschillende factoren. Dit vereist systeemkennis, een goed inzicht in de functionele werking van de diverse onderdelen van de installatie en overzicht over de werking van de gehele (gebouw)installatie.

Interviews:

IRIS BBL elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Interview met Iris

 

Anoushka BBL monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteitinterview met Anoushka

Beroepseisen
Wat moet je kunnen?

Bij het testen van complexe installaties doorloop je een uitgebreid testprogramma en dat nauwgezet volgen. Daarbij houd je tijdens het testen rekening met alle omstandigheden waaronder de installatie werkt. Je moet voorkomen dat in de installatie storingen optreden wanneer deze operationeel is, door onzorgvuldigheid tijdens het testen. Bij de afstemming tussen wensen van de opdrachtgever en technische mogelijkheden van installaties is van belang dat je een goede inschatting kunt maken van de mogelijkheden van installaties. Dit omdat gebruikerswensen soms niet overeenkomen met de technische mogelijkheden van installaties. Je moet een goede inschatting kunnen maken van de realisatie van de gebruikerswensen op grond van je systeemkennis. Je communiceert met de opdrachtgever indien gebruikerswensen niet gerealiseerd kunnen worden. Afbreukrisico’s liggen met name in het verkeerd interpreteren van tekeningen en schema’s, onnauwkeurig en onzorgvuldig werken en miscommunicatie met klanten en collega’s. Je hebt een uitvoerende en begeleidende rol. Je werkt zelfstandig onder leiding van een leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Je speelt (binnen grenzen) in op wisselende/onverwachte omstandigheden.

Toelatingseisen
Wat moet je hebben?

Afhankelijk van je vooropleiding stroom je in op niveau 2 of 3

VMBO KBL, VMBO TL, HAVO

 • Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit - MBO niveau 3
 • Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit - MBO niveau 4

VMBO BBL, VMBO KBL

 • Monteur elektrotechnische installaties - MBO niveau 2
 • Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit - MBO niveau 3

Kosten
Wat gaat het je kosten?

 • Wij betalen je boeken & schoolgeld!
 • Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, schooluren worden uitbetaald of in tijd gecompenseerd! (De eerste 40 schooluren investeer je in jezelf).
 • Je krijgt een reiskostenvergoeding voor de kilometers naar school en werk
 • Je krijgt gereedschap en bedrijfskleding van Goflex!
 • Je krijgt gratis extra begeleiding & cursussen zodat je alles makkelijk kunt halen!

Locaties
Waar ga je werken en leren?

Goflex heeft leerwerkplekken door het hele land. Tijdens de MBO opleiding bij Goflex, ben je ingeschreven bij een ROC bij jou in de buurt. Daar volg je één hele dag of twee avonden per week het theoretische deel van de opleiding en bent daarmee verzekerd van een erkend MBO diploma.

 

Aanmelden