Stageplaatsen
 

Stageplaatsen

Stageplaatsen

Leerlingen die een opleiding volgen in een technische richting kunnen via Goflex of een van de bedrijven waar Goflex mee samenwerkt stage lopen. Deze stage zal door Goflex begeleid worden, zodat er een zinvolle invulling aan het stageprogramma wordt gegeven.

Wanneer uw leerling bij ons stage komt lopen kan hij of zij rekenen op een goede introductie, o.a. op het gebied van veiligheid, op een goede begeleiding, een beoordeling van zijn of haar prestaties en een evaluatie van de stage. Graag overleggen wij de stageopdracht met u, we kunnen dan de mogelijkheden en beperkingen bespreken.

Voor de stages zijn stagemappen ontwikkeld, waarin een stage-overeenkomst is opgenomen, een beoordelingsformulier, een evaluatieformulier, een introductiebrief voor de leerling en wat verdere informatie over Goflex en de opdrachtgevers van Goflex. Daarnaast kan de stagiair hierin zijn stageopdracht kwijt, zijn aantekeningen en andere relevante papieren. Alle leerlingen krijgen ook een beoordeling, zodat ze kunnen wennen aan het Goflex concept.

Indien u leerlingen heeft die binnen onze doelgroep vallen, neem dan contact met ons op. Graag bespreken wij dan met u de mogelijkheden.

Direct aanmelden kan ook:

VMBO stageplekken

MBO stageplekken