HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» “Ondernemers in de technische sector realiseren zich nog niet genoeg dat het behoud, werven en het bezit van technische kennis in de eigen organisatie van levensbelang wordt. Men heeft helaas nog iets te veel focus op de korte termijn. Maar, hoe heb je dat ingericht in het jaar 2020? Of in 2025? Kan de organisatie nog wel mee in de Smart Industry en Robotica ontwikkelingen? Waar haal je die kennis vandaan?”

ONZE VISIE
» “De technologische ontwikkelingen vragen om een up to date personeelsbestand, daartoe is sociale innovatie essentieel. En elk bedrijf moet sneller en flexibeler haar businessmodellen kunnen aanpassen. Kennis is de succes- en overlevingsfactor.”

UW OPLOSSING
» “Wij hebben goed geoutilleerde trainingscentra, we hebben professionele coaches, we werken structureel samen met het ROC en we voeren een streng selectieproces aan het begin van het traject. Daardoor durven wij te garanderen dat wij kwalitatief hoogwaardige (én leergierige!) jonge technische mensen aan het bedrijfsleven kunnen leveren.”

In Amsterdam heeft Goflex een prachtig nieuw en ruim opgezet trainingscentrum gevestigd aan de Basisweg, onder de naam Vakwijs Opleidingen. De doelstelling van directeur Peter van Winssen? “Wij leiden kwalitatief hoogwaardige vaktechnici op die van grote toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven. En, we bieden trainingen aan voor die bedrijven die hun eigen technische expertise op het hoogste niveau willen houden.”

Peter legt uit dat daarin intensief wordt samengewerkt met de ROC’s in Nederland. “Ons doel is het opleiden van jonge mensen, het middel is dat we deze detacheren bij onze opdrachtgevers,” vertelt hij. “Het selectieproces is streng. We zoeken meteen vanaf dag één – bij de sollicitatiegesprekken - naar de affiniteit die deze jongens hebben met techniek en we kijken of ze voldoende leervermogen hebben om uiteindelijk op niveau-4 uit te komen. Ook beoordelen we de sociale werknemersvaardigheden. Zijn deze te coachen? Elk jaar bieden wij tussen de 100 en 150 jongeren op deze wijze een betrekking aan. Verder begeleiden wij ze vanzelfsprekend. Op elke 30 leerlingen hebben we één coach.” “In de opleiding zelf richten we de focus op drie aspecten. Uiteraard is er een theoretisch deel; dat doet het ROC, die vanzelfsprekend ook de onderwijsaccreditatie heeft. Onze jongens leren verder de praktijk bij onze opdrachtgevers en in ons trainingscentrum oefenen we en simuleren we allerlei andere, vooral technische vaardigheden en competenties.”

“Na ongeveer 4 jaar eindigt het traject en gaan de jongens vaak in dienst bij het bedrijf waar ze al waren gedetacheerd. Ze hebben dan een grote meerwaarde voor zichzelf gecreëerd én uiteraard ook voor hun werkgevers. Bovendien zijn deze bedrijven er dan van verzekerd dat ze jonge technische vakmensen in dienst hebben die in het bezit zijn van hoogwaardige kennis. Geen overbodige luxe, want de technologische ontwikkelingen gaan natuurlijk razendsnel.” “Precies om die reden ontvangen we ook graag de medewerkers van onze opdrachtgevers – of andere technisch georiënteerde bedrijven – die we op technische kennis kunnen bijspijkeren,” vervolgt Peter. “Of het nu gaat om de medewerker TD die moet leren lassen of zich de meet- en regeltechnieken eigen moet maken. Of de operator die bijgeschoold moet worden in techniek of veiligheidsaspecten. In onze trainingscentra creëren we niet alleen een levensechte context maar gaan we ook uit van een efficiënte modulaire opbouw. Daardoor kunnen we kleine groepen trainen en maatwerk bieden.” Peter is ervan overtuigd dat het uiteindelijke doel (meer technische kennis en vaardigheden in het bedrijfsleven) wordt bereikt. “Dat hebben niet alleen de afgelopen tien jaar bewezen; in een krapper wordende arbeidsmarkt wordt dit ook de komende jaren alleen maar belangrijker. Belangrijker, omdat dit de continuïteit van de technische bedrijven versterkt.” «

In 2016 bestaat opleidingsbedrijf Goflex Young Professionals tien jaar. De groei zit er
goed in. Inmiddels zijn er al zeven trainingscentra in Nederland waar leer-werktrajecten voor technische Young Professionals worden aangeboden.

QUICK SCAN
GOFLEX YOUNG PROFESSIONALS BV
EN VAKWIJS OPLEIDINGEN BV
Basisweg 50a, 1043 AP Amsterdam Telefoon 088 - 160 05 00
E-mail info@goflex.nl
www.goflex.nl
www.vakwijs.nl

REPORTAGE Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Blinkfotografie
46 HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2015

http://issuu.com/novema/docs/r043-0515_hob_amsterdam/46?e=6054436/31813467