Zeist 30 mei 2013 Vandaag is de overeenkomst tussen Kenteq en Goflex getekend, waarbij Goflex de status van erkend leerbedrijf heeft gekregen.

Op de foto: links: Peter van Winssen - Goflex, rechts: Henk Grotenhuis - Kenteq

 

 

 

 

 

 

 

 

Handen ineen voor kwaliteit beroepspraktijkvorming in installatiebranche

Op 30 mei zette opleidingsbedrijf Goflex Young Professionals zijn handtekening onder de afspraken die zij met Kenteq maakte om te kunnen handelen als erkend leerbedrijf van Kenteq. Opleidingsbedrijf GO° en Installatiewerk Nederland deden dit al eerder.

De aanleiding voor deze gebeurtenis komt voort uit het project Kwaliteitsnetwerk Opleiden Installatiebranche (KOI). In dit project spraken de organisaties UNETO-VNI, OTIB, InstallatieWerk Nederland, Goflex, opleidingsbedrijf GO° en Kenniscentrum Kenteq af om samen de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (BPV) te optimaliseren.

Een van de voorwaarde om samen in dit project te kunnen optrekken berust op collectieve afspraken tussen de kenniscentra en het ministerie van OCW. Vastgelegd werd dat alleen individuele bedrijven en instellingen die daadwerkelijk de BPV verzorgen, kunnen worden erkend als leerbedrijf. Kenniscentra hebben sinds kort de mogelijkheid om af te wijken van deze collectieve afspraken. Daardoor is het mogelijk om opleidingsbedrijven onder bepaalde condities te erkennen als leerbedrijf. Die condities zijn afgesproken in het project Kwaliteitsnetwerk Opleiden Installatiebranche (KOI).

Condities project KOI
In de aankomende periode meten de opleidingsbedrijven de kwaliteit van de BPV die zij aanbieden. Met behulp van een scan brengen ze alle BPV-processen in kaart: voorbereiding, leeromgeving, werkopdrachten, begeleiding, beoordeling, maar ook visie en strategie op de beroepspraktijkvorming. De meting vindt plaats bij het opleidingsbedrijf en bij de aangesloten lidbedrijven in de installatiebranche. Een analyse van de resultaten in het najaar is de stap om te komen tot verbeterresultaten. Het is de bedoeling om vanaf januari 2014 de verbetervoorstellen door te voeren.