Amsterdam januari 2011

Door: stichting Antar

Hoe het begint
Eind 2010 helpen medewerkers van de 'Ketenunit West', een samenwerkingsverband van politie, justitie en sociale instellingen, ons met allerhande klussen. Het enige probleem waar niemand verstand van heeft, blijkt ons elektra probleem.

Een doortastende vrouw begint rond te bellen en na veel inzet is het raak! Goflex zoekt juist een project vanuit maatschappelijke betrokkenheid en is bereid met een aantal leerlingen en een deskundig begeleider de talloze problemen kosteloos aan te pakken.


Goflex ziet het als een win-win situatie: leerlingen kunnen in de praktijk werkervaring opdoen, en ANTAR, die haar werk kan doen dankzij giften en donaties, krijgt qua elektra een goed functionerend pand.


Aan de slag
We dienen onze verlanglijst in en vervolgens brengt Goflex de situatie in kaart. Die blijkt complex te zijn en vol verrassingen. Waar je stroomtoevoer kunt verwachten, liggen loze buizen, boren breken af in het gewapend beton, en de electratoevoer in het plafond moet snel functionerend gemaakt worden voordat akoestisch materiaal op het plafond geplaatst wordt. Kortom, een uitdagend leerproject!


Gedurende zeven werkdagen, verspreid over ruim een jaar, komt Folkert met een groepje van meestal
vier jongeren, in wisselende bezetting. Het is interessant te ervaren hoe verschillend de jongens hun werk uitvoeren - de één spreekt nauwelijks en werkt gericht door, de ander vertelt van alles en werkt ondertussen gestaag door. Folkert is rustig en geduidig en is echt mèt zijn jongens. Ondanks het feit dat er zoveel werkmannen in huis zijn, kunnen we rustig ons werk doen, óók als het heie huis vol is met tientallen drukke kinderen tijdens onze kindermiddag. We zijn blij met de Goflex mensen en het doet ons goed te horen dat de jongens graag bij ons komen.

De afsluiting
Tussen de zomer en het nieuwe jaar gebeurt er van alles bij Goflex en ANTAR en het project staat even
'on hold'. In januari 2012 wordt de laatste hand gelegd aan een aantal werkzaamheden. Wij zijn blij met alles wat
er gedaan is en de jongens mogen trots zijn op hun werk! Ook Folkert en Esther zijn we zeer erkentelijk
voor hun inzet.


We sluiten het project af met een gezamenlijke lunch en met mooie zaklampjes, aangeboden door de
voorzitster van de ANTAR-Kinderraad - licht voor licht!

Bedankt Goflex!