Maintenance Benelux Nr. 5 november 2013
Onderwijs | Carla van der Meer

Brede opleiding Maintenance

Bij het Leeuwenborgh College Zuid-Limburg zijn vijftien leerlingen tussen de 19 en 26 jaar op maandag 30 september gestart in de Maintenanceclass Limburg. Dit is een geheel nieuwe BBL-opleiding niveau-3 tot Service Monteur Maintenance Elektrotechniek of Werktuigbouw. De BOL niveau-4 opleiding bestaat sinds twee jaar. Bij de nieuwe opleiding werkt Goflex Young Professionals nauw samen met het Leeuwenborgh College en Proces Techniek Limburg (PTL). "Geheel tegenstrijdig aan wat je eigenlijk tijdens de crisis zou verwachten, is er nog steeds vraag naar goed opgeleid onderhoudspersoneel", vertelt Michaël Elsenbach regiomanager Goflex Young Professionals.

Goflex is een leerwerkbedrijf met opleidingen in de techniek. Vakwijs opleidingen (onderdeel van Goflex) heeft praktijkcentra in Amsterdam, Schiedam, Goes, Apeldoorn, Groningen, Den Bosch en Sittard. "Goflex wordt vaak als uitzendbureau gezien, maar dat zijn we absoluut niet" ,zegt  Elsenbach. "We doen geen project van een aantal weken. We doen alleen de structurele vacatures. De opleidingen duren, afhankelijk van het niveau, vier tot zes jaar. De leerlingen blijven tijdens de opleiding bij hetzelfde bedrijf. Wel gaan ze op  verschillende afdelingen werken en lopen ze met verschillende mensen binnen het bedrijf mee om zoveel mogelijk werkervaring op te doen." De theorielessen volgen de leerlingen op het Leeuwenborgh College en de praktijk volgen ze bij Vakwijs. In de techniek wordt ook steeds meer niveau-4 gevraagd en vaak ook niveau 4+, de OTI (Onderhoudstechnicus Instrumentatie).

Vraag naar BBL-Opleiding
PTL is een stichting waar een groot aantal bedrijven, waaronder Cofely, SABIC, Sitech, Océ, DSM, Stork, Aviko, Essent en Akzo Nobel, bij is aangesloten. "PTL is begonnen met het opleiden van operators" ,zegt Elsenbach. "AI snel kwam er vraag naar onderhoudstechniek. Toen is de BOL-opleiding gestart. Deze niveau-4 opleiding loopt sinds twee jaar bij het Leeuwenborgh College. AI vrij snel werd duidelijk dat met BOL alleen de vraag niet aan te vullen is." PTL ging daarom op zoek naar een partner en vond Goflex. "We hebben een rondje langs de bedrijven gemaakt om te zien wat er aan kennis nodig is " aldus Elsenbach. "De bedrijven zijn heel divers. en hebben allemaal een ander soort monteur met andere kennis nodig. Daarom leiden we de leerlingen ook zo breed mogelijk op."

Brede kennis
De leerlingen die op 30 september zijn gestart, komen uit diverse hoeken, maar over het algemeen zijn het leerlingen die een niveau-2 of niveau-3 opleiding afgerond hebben of leerlingen met een afgeronde technische opleiding. "De nieuwe leerlingen zoeken uitdaging in de technische dienst in werktuigbouwkunde, elektrotechniek en industriële besturingstechniek", zegt Elsenbach. "Deze leerlingen worden opgeleid tot storingsmonteur. Als monteur moet je thuis zijn in de vakgebieden om zo snel mogelijk een storing te vinden. Bij de bedrijven moet de productie doordraaien. Er zitten grote bedrijven bij die dagelijks een behoorlijk volume produceren en dan kost ieder uur stilstand een heleboel geld. Leerlingen gaan ook meewerken aan gepland onderhoud om storingen te voorkomen en dat vereist een brede kennis. Vroeger was er een klassieke scheiding tussen werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Die is er nu minder. Als storingsmonteur is het goed om van beide iets te weten."

Alleen productieve uren betalen
Tijdens de opleiding zijn de leerlingen bij Goflex in dienst en worden ze gedetacheerd bij de bedrijven. Wanneer het bedrijf ervoor kiest de leerling na het behalen van het diploma op het Leeuwenborgh College, in dienst te  nemen, is de overname gratis. "Een bedrijf waar de leerling al vier lot zes jaar werkt, weet ook wat het aan die persoon heeft", vindt Elsenbach. "Ik heb het nog niet meegemaakt dat een leerling na het behalen van het diploma niet kon blijven." Alle personeelskosten tijdens de opleiding zijn voor Goflex. Het bedrijf betaalt alleen de productieve uren. "We steken er veel tijd in om de opleiding af te stemmen op het bedrijf", aldus Elsenbach. De coaches van Goftex zijn mensen die uit de industrie komen. De leerlingen worden dus begeleid door mensen uit de praktijk. De coach is de bindende factor tussen school en bedrijf. Hij zorgt ervoor dat de opleiding op de juiste manier wordt afgerond.

Eigen CAO
Goflex heeft een eigen CAO, gebaseerd op de kleinmetaal. "Een van de bijzondere punten is dat we werken met een variabele toeslag", laat Elsenbach weten. "De leerlingen worden om de drie maanden beoordeeld waarbij tussen de 0 en12 procent boven op de CAO te verdienen is. De norm is 6 procent. Met name in de technische dienst zijn sociale vaardigheden belangrijk. De leerlingen kunnen ook procenten verdienen door beroepspraktijkvormingopdrachten op tijd in te leveren. Maar andersom betekent niet op tijd inleveren, procenten verliezen." De leerlingen staan ingeschreven als leerling bij het leeuwenborgh College om een landelijk erkend diploma te kunnen garanderen. Het College verzorgt de theorievakken en bewaakt haar taak als opleider. Zij geeft het diploma af. "Ik ben er blij mee dat een ROC open staat voor zo'n intensieve samenwerking", zegt Elsenbach. De leerlingen komen te werken bij bedrijven in Zuid-Limburg of bij landelijke bedrijven met een vestiging in Zuid-Limburg.

Investeren
"We zijn bezig om dit concept landelijk te gaan aanbieden", verlelt Elsenbach. "Want ik kan me voorstellen dat bedrijven in andere regio's in Nederland ook belangstelling voor leerlingen van deze opleiding hebben. Met voldoende vraag van bedrijven en voldoende leerlingen is het geen probleem om te starten in een nieuwe regio. Je moet in onderhoudsmensen investeren. Doe je dat niet, dan krijg je niet de juiste kwaliteit. Je moet nu met bedrijven praten over strategische personeelsplanning door hen te vragen hoe het personeelsbestand er over vier tot vijf jaar uitziet. Wie er dan met pensioen is en welke kennis er dan nodig is. Doe je dat niet op tijd, don ben je te laat en dan heb je niet het juist opgeleide personeel. Het is belangrijk om een paar jaar vooruit te kijken. want kennis kun je niet binnen een half jaar overdragen. Vroeger had je ook een leerlingwezen waar de leerling met de leermeester meeliep om praktijkkennis op de doen. Nu zien opleidingen er wel anders uit maar het gaat nog steeds om kennis overdragen. Met de nieuwe BBL-opleiding krijgen de jongeren theoriekennis op school en leren ze de echte kneepjes van het vak van de mensen in het bedrijf zelf. De mensen op de werkvloer weten heel goed hoe het binnen het bedrijf werkt."

Herstel economie
De BBL niveau-3 opleiding gaat een vaste opleiding worden met een structurele in- en uitstroom. "Dit is geen eenmalige groep, die nu is gestart", zegt Elsenbach. "We zijn nu alweer met de voorbereidingen van volgend schooljaar bezig. We hebben al veel bedrijven die meewerken. Andere bedrijven hebben te kennen gegeven dat ze erover denken om volgend jaar ook mee te doen. Als de economie iets beter gaat, is er meteen meer vraag naar goed opgeleid technisch personeel. Daar moeten we nu al op inspelen. We zijn ervan overtuigd dat dat volgend jaar al zo kan zijn. Als het lichte herstel van de economie doorzet. Nu concentreren we ons alleen nog op jongeren maar ik sluit niet uit dat we straks ook de wat ouderen om gaan scholen. Bovendien kijken we naar toekomstige leerlingen. We gaan naar basisscholen om kinderen te interesseren voor de techniek,want daar liggen zoveel mogelijkheden. Nederland is altijd al heel innovatief geweest. We gaan steeds meer naar multifunctionele leerlingen."

Michaël Elsenbach,

regiomanager Goflex Young Professionals.

Uit: http://www.vezor.nl/maintenance/2013-5/