ikkan aan de slag in Zeeland | digitale nieuwsbrief in het kader van de aanpak jeugdwerkeloosheid Zeeland

Afgelopen schooljaar zijn vijf Zeeuwse jongeren vanuit de
RMC’s geplaatst in een elektrotechnisch opleidingstraject bij
Goflex te Goes.

 

Het ging om de versnelde BOL-opleiding
Electro niveau 2 (2 jaar in 1), welk opleidingstraject in
samenwerking met ROC Zeeland en met financiële
ondersteuning vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid
Zeeland is opgezet.

Inmiddels zijn alle vijf jongeren geslaagd voor hun opleiding,
doorgestroomd naar de BBL-opleiding niveau 3 met een
arbeidscontract en geplaatst bij opdrachtgevers van Goflex.