Ze zijn inmiddels al een kleine 2 weken onderweg, maar liefst 89 leerlingen die op zes Vakwijs trainingscentra* door het land, dit schooljaar de theoretische basis voor het diploma technicus / leidinggevend monteur leggen.

Goflex en de diverse ROC’s presenteren voor het zesde jaar achtereen een versnelde MBO opleiding. Een traject tot en met niveau 4 technicus/ leidinggevend monteur waarin theorie en praktijk nauw aan elkaar gekoppeld zijn. Tijdens dit eerste sprintjaar krijgen de leerlingen twee dagen in de week les van docenten van het ROC, de andere drie dagen worden doorgebracht in het trainingscentrum waar de praktische vaardigheden worden aangeleerd en verfijnt.

Leerlingen starten de opleiding met de basisberoepsopleiding elektrotechniek. Doordat de monteursopleiding twee keer zo snel wordt doorlopen, is een intensieve, individuele begeleiding nodig.  Klassen worden daarom bewust klein gehouden; maximaal 12 tot 14 leerlingen.

In de tweede helft van dit sprintjaar wordt voor de snelle leerlingen de theorie van het eerste leerjaar niveau 3 al geheel behandeld, waardoor voor het volgende niveau ook al een versnelling plaatsvindt. Naast het behandelen van de basiskennis elektrotechniek en het afronden van het eerste theoriedeel van niveau 3, verzorgt Goflex gedurende dit jaar ook stages en excursies. Bovendien is het volgende in het lesprogramma opgenomen; VCA, NEN3140, ATEX training, 15 dagen installatietechiek en 3 dagen metaaltechniek. Een allround voorbereiding op de beroepspraktijk in de de beroeps begeleidende leerweg (BBL).

Na het succesvol afronden van het eerste schooljaar hebben de leerlingen zekerheid van een leerwerkplek en wordt de opleiding vervolgd op niveau 3 volgens  BBL. Vanaf dit jaar gaat de leerling leren en werken tegelijk met uiteindelijk het doel de niveau 3 en 4 diploma’s te behalen.

*Op de foto: Sprintklas Goes
*Goflex BOL sprintopleidingen 2014/ 2015 heeft klassen in Groningen, Apeldoorn, Amsterdam, Schiedam (2 klassen), Goes & Den Bosch