BBL mechanisch operator
 

BBL mechanisch operator

Opleiding mechanisch operator

 

Niveau MBO 2, 3, 4
Leerweg Leren en werken BBL
Dossier Machines en systemen - industriële processen

Opleiding
Hoe ziet je opleiding eruit?

Naast de beroepspraktijkvorming bij Goflex volg je les op het ROC om te werken aan de theorie van het vak. Je krijgt onderwerpen zoals procestechniek, meet- en regeltechniek, onderhoud en vak theorie.

Naast de beroeps gerelateerde vakken krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Beroepsbeeld
Waar werk je en wat doe je?

Je gaat leren en werken bij industriële bedrijven in de: petrochemie, oil & gas, food & feed, pharma, papierindustrie, fijnchemie, energie, verpakkingsindustrie, grafimedia, grafisch operator, apparatenbouw, etc.

Je werkt (uiteindelijk) zelfstandig aan een onderdeel van het productieproces van een fabriek. Je bestuurt het proces, bewaakt de kwaliteit en verricht onderhoud. Daarbij gebruik je allerlei controle- en bedieningsapparatuur. Je begeleidt collega-operators en werkt meestal in een ploeg of team, waarbinnen je verantwoordelijk bent voor je eigen werk. Zo nodig overleg je met collega’s en andere betrokkenen. Je bent verantwoordelijk voor het werken volgens procedures en voorschriften. Hoe complex je werk is, hangt af van de ingewikkeldheid van het proces en de bewaking en bedieningsapparatuur.

Beroepseisen
Wat moet je kunnen?

Je krijgt te maken met ingewikkelde en grote apparaten en machines, dus is het belangrijk dat je nauwkeurig en voorzichtig te werk gaat. Daarnaast moet je flexibel zijn omdat je vaak in ploegendiensten werkt. Binnen de fabriek moet je aan het eind van je studie op verschillende plekken inzetbaar zijn.

Je moet goed kunnen samenwerken en goed kunnen communiceren, omdat je anderen bijvoorbeeld een machine laat bijstellen. Ook bij een ploegoverdracht moet je je collega op de hoogte stellen van de werkzaamheden die jij gedaan hebt. Je moet altijd goed opletten, geconcentreerd te werk kunnen gaan en oog hebben voor afwijkingen.

Toelatingseisen
Wat moet je hebben?

Afhankelijk van je vooropleiding stroom je in op niveau 2 of 3

VMBO KBL, VMBO TL, HAVO

  • Mechanisch operator B - MBO niveau 3
  • Operator C - MBO niveau 4

VMBO BBL, VMBO KBL

  • Mechanisch operator A - MBO niveau 2
  • Mechanisch operator B - MBO niveau 3

Kosten
Wat gaat het je kosten?

  • Wij betalen je boeken & schoolgeld!
  • Je krijgt betaald voor je gewerkte uren, en voor de schooluren die binnen je werkrooster vallen!
  • Je krijgt de reiskosten van en naar school vergoed!
  • Je krijgt gereedschap en bedrijfskleding van Goflex!
  • Je krijgt gratis extra begeleiding & cursussen zodat je alles makkelijk kunt halen!

Locaties
Waar ga je werken en leren?

Goflex heeft leerwerkplekken door het hele land. Tijdens de MBO opleiding bij Goflex, ben je ingeschreven bij een ROC bij jou in de buurt. Daar volg je één hele dag of twee avonden per week het theoretische deel van de opleiding en bent daarmee verzekerd van een erkend MBO diploma.

Ploegendiensten
Mechanisch operators werken meestal in ploegendienst. Veel productieprocessen draaien altijd (volcontinu). Dat betekent 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken per jaar.
Energiecentrales bijvoorbeeld moeten altijd produceren – elektriciteit is moeilijk op te slaan, maar wordt wel altijd gebruikt. Ook in de (petro)chemische sector is het vaak van levensbelang dat het proces door blijft gaan. Bij een ongecontroleerde shutdown worden medicijnen of plastics bijvoorbeeld hard op plekken waar je dat helemaal niet wilt.
Stopt een proces ongecontroleerd dan zijn in de meeste gevallen de economische en veiligheidsrisico’s erg groot. Stel maar gerust dat het de mechanisch operators zijn die Nederland draaiende houden. In ploegen dus.
Iedere ploeg werkt maximaal acht uur, dat is bij wet zo geregeld. Je hebt dus voor één etmaal, 24 uur, drie ploegen nodig: een dag-, een avond- en een nachtploeg. Dan heb je nog een ploeg achter de hand: de vierde of “uitslaapploeg”. Deze dienst komt meestal na de nachtdienst en je bent dan niet op de plant (of fabrieksterrein) aanwezig.
Soms staan de mensen uit deze dienst standby om bij te springen. Ploeg 5 heeft echt vrij. En zo draait dat jaar in, jaar uit.
Veel mensen zien het werken in ploegendienst als een nadeel. Heel veel andere mensen zweren erbij: je bent vrij op dagen dat de rest van Nederland zit te zweten en de beloning is aanzienlijk hoger dan vergelijkbare functies die alleen van 9 tot 5 worden uitgevoerd.

 

Aanmelden