Goflex opleidingen
 

Goflex opleidingen

De werkwijze van Goflex Young Professionals is drieledig:

1. Training
2. Individuele prestaties
3. Flexibiliteit

Training
Goflex beschikt over diverse trainingcentra verspreid door het land. Goflex Young Professionals is een commercieel bedrijf waar werken en leren centraal staat. Goflex Young Professionals is er voor jongeren die:

* in de techniek willen werken;
* gedetacheerd willen werken bij verschillende opdrachtgevers;
* willen leren via een intensief opleidingstraject.

Jongeren worden binnen Goflex opgeleid tot MBO-niveau. Ze stromen in vanuit het VMBO of horizontaal vanuit andere opdrachtgevers. Voor hun opleidingstraject zijn loopbaanprofielen ontwikkeld, die bestaan uit een beroepskeuze, plus de juiste opleidingen en competentietrainingen. In de Goflex Opleidingswijzer wordt dit uitgebreid toegelicht. Naast niveau- en competentieverhogende opleidingen, worden Goflex-medewerkers specifiek beoordeeld en getraind in houding- en gedragsaspecten. De begeleiding is in handen van goed getrainde coaches. Zij helpen de medewerkers bij de theoretische opleiding, het verkrijgen van de juiste vaardigheden en de praktijktaken.

Individuele prestaties
Goflex Young Professionals heeft voor haar medewerkers een bedrijfseigen CAO opgesteld. Hierin is een prestatielooncomponent opgenomen, die leidt tot een basissalaris met daarbovenop een potentiële toeslag van 12%. Dit toeslagpercentage is variabel, het wordt elke vier maanden opnieuw vastgesteld via een periodieke beoordeling. Door deze actieve prestatiebeloning wordt de Goflex-medewerker voortdurend gestimuleerd zo goed mogelijk te presteren. U profiteert daar direct van.

U als opdrachtgever blijft uiteraard altijd hetzelfde marktconforme tarief betalen.

Flexibiliteit
Goflex Young Professionals creëert voor haar klanten flexibiliteit. Niet alleen door het detacheren van flexibel personeel dat niet op de pay-roll van de klant staat. Ook en juist doordat de Goflex-medewerkers in uiterst flexibele roosters kunnen worden ingepland. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bedrijfseigen CAO. Hierin is afgesproken dat de medewerkers tot 1 week van tevoren kunnen worden ingeroosterd in een variabel rooster (0 tot 7 dagen per week, 0 tot 60 uur per week). Dit betekent dat u wekelijks vooraf het aantal te werken uren kunt doorgeven. Op deze manier stemt u de inzet van Goflex maximaal af op uw behoefte.

Vakwijs Opleidingen B.V.
Vakwijs is een onderneming die opleidingsfaciliteiten biedt aan bedrijven en instellingen. Zowel praktische faciliteiten (technisch oefenmateriaal met bijbehorende lesstof voor Elektro-, Installatie-, Koude-, Meet- een Regel, en Metaaltechniek), als theoretische faciliteiten (leslokalen, computerlokalen). Verder worden er t.b.v. en door Vakwijs opleidingen ontwikkeld en aangeboden op specifieke vakgebieden, bijvoorbeeld VCA, lascursussen, etc.

De naam Vakwijs geeft in alle facetten aan waar het voor Vakwijs om draait, namelijk: vakmanschap, onderwijs en de wijsheid om te kiezen voor vakmanschap.


Lees meer over de mogelijkheden van Vakwijs..